Video

Arkeobyrån specialiserar sig på video och foto inom kulturarvsbranschen med extra kärlek till arkeologin. Vi producerar video från arkeologiska undersökningar, expeditioner och kulturarvsplatser. Arkeologikanalen på YouTube är fyllt med dessa exempel på platser från landets många hörn.

Besök och prenumerera på YouTube

Foto

Vikten av ett enhetligt bildspråk visar sig extra värdefullt vid fleråriga utgrävningar där dokumentationen från det första året bör se likadant ut som det senaste året. Arkeobyrån har en väl utarbetad metod som säkrar samma bildkänsla över tid.