GDPR

Hur hanterar Arkeologibyrån dina personuppgifter?

GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Arkeologibyrån är ansvarig för den information som bearbetas i samband med produktion. Denna information innefattar bild på dig, ditt namn, din e-postadress, din postadress, telefonnummer och används på följande sätt:

Arkeologibyrån använder extern server för att lagra film, bilder och fakturauppgifter i kundregister. Arkeologibyrån lämnar inte ut dina uppgifter till en tredje part.

All information lagras på en säker server med syfte att:

• Lagra bilder för det fall att du som kund vill ha ytterligare tillgång till dem

• Publicera bilderna på Arkeologibyrån och sociala medier för att visa utförda jobb.

• Skicka faktura via e-post

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått vid foto/film-tillfället eller i samband med detta. Arkeologibyrån sparar dina personuppgifter i 7 år efter fakturering, eller den tid som krävs enligt Bokföringslagen.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att Arkeologibyrån lagrar uppgifter om dig enligt ovan är du välkommen att mail på e-post: hej@arkeologibyran.se

Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att uppdateras. Policyn är senast uppdaterad 2019-10-28.